Korupcijos prevencija

Select your language

Kompetentingas subjektas – Bibliotekos personalo administratorė Rūta Stanulienė yra atsakinga už informacijos apie pažeidimą priėmimą ir registravimą: 8 318 52 977, lazdijubiblioteka@rsvb.lt

Atsakingas asmuo – Ramunė Daugirdaitė, vyresn. bibliotekininkė mobiliam darbui su vaikais, atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę, ir už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Lazdijų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje.