Korupcijos prevencija

Select your language

Teisės aktai, susiję su korupcijos prevencija
Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programa (atsisiųsti .pdf ›)
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2015–2019 metų korupcijos prevencijos programa (atsisiųsti pdf ›)
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas.