Kraštotyra

Select your language

Lazdijų r. savivaldybės viešosios bibliotekos kraštotyros fondas kaupia, tvarko ir saugo autoriais, turiniu ar kitais aspektais su Lazdijų kraštu susijusius dokumentus, saugo Lazdijų krašte išleistus spaudinius: periodinius, lankstinukus, viešajai bibliotekai dovanotas knygas su autografais, pavienius archyvinius ir rankraštinius dokumentus bei jų rinkinius, fotografijas ir kitą kraštotyros medžiagą, susijusią su Lazdijų krašto istorija, kultūra, mokslu bei visuomeninio gyvenimo reiškiniais ar įvykiais.
Kraštotyros fonde kaupiamos žymių krašto žmonių asmeninių bibliotekų kolekcijos, rengiamos kraštotyros dokumentų parodos bei kiti renginiai, įgyvendinami su kraštotyros veikla susiję projektai.