Sigitas Zigmas Geda

Poetas, dramaturgas, kritikas, vertėjas, eseistas. Gimė Lazdijų rajone, Paterų kaime. 1961 m. baigė Veisiejų gimnaziją, kuri dabar pavadinta Jo vardu. 1966 m. S. Geda Vilniaus universitete įgijo lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. Baigęs studijas rašytojas įsiliejo į spaudos gyvenimą ir visą savo laiką skyrė darbui redakcijoje su įvairiausiais žurnalais bei laikraščiais.

2002 m. S. Gedai suteiktas Lazdijų rajono garbės piliečio vardas. Poeto atminimas įamžintas Veisiejų krašto muziejaus ekspozicijoje. Geda – jautrus gamtos vaikas. Į gamtą jis žiūri pranašiškai įžvelgia medžio, vandens, ugnies, žemės, akmens pavidalus, kurie į eilėraštį įplaukia ir spontaniškai, ir cikliškai, ir atsitiktinėmis formomis.

Geda modernizavo lietuvių lyriką atsigręždamas į seniausius kultūros šaltinius. Jis nuo pat pradžių užčiuopė kryptį, kuria ėjo visą gyvenimą. Tikra yra tai, kas turi pirmapradiškos jėgos, kas nesušukuota, kampuota, kas laužo taisykles, bet įsipareigoja kūrybiškumo tradicijoms.

Kita svarbi rašytojo veiklos sritis - vertimai. Jis vertė kūrinius iš įvairių kalbų, nuo šventraščių iki kurdų sakmių. Vertimai papildė ir paties poeto kūrybą įvairiais kontekstais ir tematika.

Vėlyvuoju kūrybos laikotarpiu Sigitas Geda atrado dar vieną kūrybos sritį - esė, dienoraštinius užrašus.

S. Gedos dukra prisimena: „Dirbdavo ne naktimis ir ne paryčiais. Jis buvo ryto žmogus: pusryčiai, kava, radijas, o tada jau sėdasi prie stalo iki pietų. Kaip prisimenu, iki tada – rimtieji darbai: straipsniai, vertimai, o po pietų būtinai eidavo pasivaikščioti, vedžioti šunį, nes reikėdavo „prapūsti“ galvą. Antroji dienos pusė būdavo skirta skaityti, taisyti, perrašyti. Rašė į sąsiuvinį langučiais. Retas atvejis, kada rinkdavosi linijas. Iš pradžių jis užrašydavo ranka, o vėliau rašomąja mašinėle.

Čia matote Sigito Gedos gimtąjį namą. Deja, originalių pastatų ir namų apyvokos reikmenų beveik nelikę.

Garso įrašas

Vietovės panorama

Vietovės žemėlapis