BP2 projektas Intelektinė ir pramoginė biblioteka

Pasirinkite savo kalbą

Logo spalvoti

 

 

Projekto įgyvendinimo teritorija - Lazdijų, Druskininkų, Alytaus  savivaldybės. 

Bendra projekto trukmė -  2015 m. liepos mėn. iki 2016 m. gruodžio mėn.  Iš viso:18 mėn.

Projekto biudžetas - 50 017,00 Eurai

Dalinio finansavimo suma - 45 000,00 Eurai

Projekto santrauka 

Projekto esmė ir tikslas yra išplėsti ir į aukštesnį kokybės lygį pakelti trijų savivaldybių teritorijose -  Lazdijų, Druskininkų, Alytaus - viešųjų bibliotekų vykdomą gyventojų technologinio ir skaitmeninio raštingumo mokymą bei sukurti naujas veiklas.

Projekto pobūdis  – nuotoliniai programavimo mokymai ir Mobilios bibliotekos (automobiliu ir dviračiais) apsilankymai viešose erdvėse ir nutolusiuose taškuose.

Projekto veiklos:

1) kartu su partneriu Kauno technologijos universitetu  suorganizuoti  nemokamus praktinius nuotolinius programavimo mokymus pagal tris programas: Dronų/skraidyklių programavimas,  žaidimų programavimas, piešimas planšete Lazdijų viešojoje bibliotekoje ir Seirijų, Kapčiamiesčio, Šeštokų, Šventežerio, Krosnos, Veisiejų padaliniuose, Druskininkų miesto ir Alytaus Jurgio Kunčino viešosiose bibliotekose.

2) Mobilios bibliotekos išvykos automobiliu  į  bendruomenes ir nutolusius Lazdijų rajono kaimus, kuriuose nėra bibliotekos padalinių. Šių išvykų metu bus išduodamos knygos, spauda, organizuojami kompiuterių ir mobilių įrenginių naudojimo mokymai. Mobilioje bibliotekoje bus nešiojami kompiuteriai, planšetės ir bevielis internetas. Gyventojai bus mokomi naudotis e-paslaugomis. Taip pat Mobili biblioteka bendruomenėse organizuos susitikimus su mūsų krašto  rašytojais, literatais. Organizuos intelektinį žaidimą „IQ šou“ (žaidimo struktūrą kurs patys bibliotekininkai). Knygų pristatymui mieste į viešas erdves (pvz. parkus, paežeres ir kt.) bei sanatorijas, globos namus, ligonines naudosime unikalią priemonę - 4 spalvingus bibliotekų dviračius. Po du Lazdijų ir Druskininkų bibliotekose.

Projekto tikslas 

Išplėsti ir į aukštesnį kokybės lygį pakelti trijų savivaldybių teritorijose viešųjų bibliotekų vykdomą gyventojų technologinio ir skaitmeninio raštingumo mokymą.

Projekto uždaviniai

1. Vykdyti IRT sklaidą, ugdyti gyventojų skaitmenines kompetencijas, skatinti bendruomenės aktyvumą dalyvaujant žaidimų kūrimo mokymuose.

2. Ugdyti gyventojų (ypač priskiriamų sunkiai pasiekiamųjų grupei ar esančių skaitmeninėje atskirtyje) skaitmenines kompetencijas, skatinti IRT naudotojų bibliotekose migraciją iš ne vartotojų grupės į pradedančiųjų vartotojų grupę ir iš pradedančiųjų į pažengusiųjų (kuriančių) vartotojų grupę.

 

 

Apie projektą rašo:

Apie projekto pristatymo renginį  -  http://lt.lazdijuzvaigzde.lt/content/view/3776/303/

Apie projekto pristatymo renginį  - http://dzukuzinios.lt/bibliotekos-teiks-paslaugas-%E2%80%9Eant-ratu%E2%80%9C-bei-mokys-informaciniu-technologiju

Projekto idėjos pristatymas mokyklose -  http://www.bibliotekadruskininkai.lt/lt/mobile-naujienos/664-projekto-intelektine-ir-pramogine-biblioteka-mokymu-pristatymas-ryto-gimnazijoje

Apie išvyką susipažinimui su KTU - http://www.rsvb.lt/lt/naujienos/1211-is-bibliotekos-i-virtualia-realybe

http://ktu.edu/lt/informatikos-fakultetas/naujiena/bibliotekos-i-virtualia-realybe

Apie mobilios bibliotekos išvykas - http://www.rsvb.lt/images/BP2/Mobilioji_biblioteka_gyvosios_knygos.pdf