Kraštotyriniai darbai

Pasirinkite savo kalbą

Draudžiamosios lietuviškos spaudos kelias į Metelių kraštą / parengė B. Kaluškevičius.- Vilnius: Literatūros ir meno archyvo biblioteka.-10 p.
Knygnešys Augustinas Andriulionis / parengė L. Cibulskaitė- Lapinskienė.- Panevėžys.- 2014.- 3 p. : nuotr.
Knygnešys Jonas Kaluškevičius, Jurgio 1862-1941 m. / parengė E. Stankevičienė.- Lazdijai: Lazdijų CB bibliografijos ir informacijos skyrius, 1989.- 14 p.: nuotr.- Mašinr.
Knygnešys Jonas Smaliukas 1830-1905 m. / parengė O Kulbokienė.- Lazdijai: Lazdijų CB bibliografijos ir informacijos skyrius, 1989.- 7 p.: nuotr.- Mašinr.
Knygnešys Juozas Kazlauskas 1874-1940 m. / parengė O Kulbokienė.- Lazdijai: Lazdijų CB bibliografijos ir informacijos skyrius, 1989.- 7 p.: nuotr.- Mašinr.
Spaudos draudimas. Knygnešiai / parengė O. Jurčiukonienė.- : Lazdijų VB Krikštonių filialas, 2004. – 38 p.: iliustr.