Mūsų partneriai

Pasirinkite savo kalbą

Punsko lietuvių kultūros namai

Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykla

VšĮ kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba

VšĮ Vilniaus universiteto Teisės klinikaVšĮ Vilniaus universiteto Teisės klinika

Lazdijų krašto muziejus

Všį Lazdijų socialinių paslaugų centras

Veisiejų socialinės globos namai

Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Lazdijų rajono neįgaliųjų draugija

Lazdijų darželis - mokykla „Vyturėlis“

Lazdijų darželis mokykla „Kregždutė“

Veisiejų vaikų lopšelis - darželis „Ąžuoliukas“

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija

Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija

Šventežerio mokykla

Aštriosios Kirsnos bendruomenė

Būdviečio kaimo bendruomenė

Kapčiamiesčio bendruomenė

Naujosios Kirsnos kaimo bendruomenė

Viktarino kaimo bendruomenės komitetas

Salų kaimo bendruomenės komitetas

Seiliūnų krašto bendruomenės komiteto

Mikniškių kaimo bendruomenės komitetas

Vidzgailų kaimo bendruomenės vaikų dienos centras „Vaikų laikas“

Vytautų kaimo bendruomenė

Kučiūnų kaimo bendruomenės komitetas

Stebulių kaimo bendruomenė

Lazdijų rajono bibliotekininkų draugija

VšĮ Druskininkų jaunimo užimtumo centras

 VšĮ „Edukacijos“ keliu

VšĮ „Pilietinės visuomenės institutas“ 

 

Saviraiškos klubas „Lazdijų menė“

Saviraiškos klubas „Lazdijų menė“ - naujo vėjo gūsis rajono padangėje.

Saviraiškos klubo „Lazdijų menė“ įstatai.

Apie mus rašo:
„Lazdijų menės“ klubas populiarus ir Alytuje /Ignas Mieželis//Dzūkų žinios. - 2014, rugpjūč. 7, p. 4.

Įgyvendinti projektai: