Žymūs kraštiečiai

Pasirinkite savo kalbą

Maloniai prašome turinčius pasiūlymų rašyti gita.lukoseviciene@rsvb.lt

Ambrazaitytė Nijolė (g. 1939 m. vasario 21 d. Lazdijų rajone, Burakavo kaime – 2016 m. lapkričio 27 d., Vilniuje) – Lietuvos operos solistė (mecosopranas), Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signatarė.

Arminas Anicetas (g. 1931 m. vasario 9 d. Būdvietyje, Lazdijų r. – 1998 m. sausio 26 d. Vilniuje) –kompozitorius, choro dirigentas, pedagogas, humanitarinių mokslų daktaras, profesorius.

Auryla Vincas (g. 1923 m. gruodžio 7 d. Ricieliuose, Alytaus apskr. – 2009 m. balandžio 2 d. Vilniuje) – lietuvių literatūros tyrinėtojas, humanitarinių mokslų daktaras.

Baležentis Alvydas (g. 1949 m. sausio 10 d. Straigiuose, Lazdijų r.) – socialinių mokslų daktaras, Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas. MRU Viešojo administravimo fakulteto Personalo vadybos ir organizacijų plėtros katedros profesorius.

Bindokas Juozas (g. 1951 m. gegužės 5 d. Lazdijuose) – aktorius, fotomenininkas. Šiaulių dramos teatro aktorius, Lietuvos teatro sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkas.

Bleizgys Gintaras (g. 1975 m. liepos 4 d. Druskininkuose) – poetas, literatūros kritikas. Rašytojas dažnai recenzuoja bei kritikuoja kitų poetų darbus, savo publikacijas skelbia kultūros savaitraštyje „Šiaurės Atėnai“. UAB „SIKS“ direktorius, valdybos pirmininkas, Tarptautinės rašytojų organizacijos Lietuvių PEN centro viceprezidentas, visuomeninės organizacijos „Poetinis Druskininkų ruduo“ revizijos narys.

Budrevičius Viktoras (g. 1928 m. spalio 1 d. Derviniuose, Lazdijų r. – 1993 m. rugsėjo 15 d. Vilniuje) – kompozitorius, choro dirigentas, pedagogas.

Cidzikas Petras (g. 1944 m. balandžio 25 d. Šeštokuose, Lazdijų r. – 2019 m. sausio 21 d. Vilniuje) – Lietuvos visuomenės veikėjas, rezistentas, disidentas.

Dabrukas Balys (g. 1926 m. lapkričio 26 d. Sankonyse, Lazdijų r.) – tautodalininkas, medžio drožėjas.

Dimša Petras (g. 1938 m. spalio 30 d. Šadžiūnuose, Lazdijų r.) – televizijos režisierius, aktorius, poetas. Petro Abukevičiaus vardo premijos komisijos vadovas.

Dumbliauskas Romas (g. 1955 m. birželio 4 d. Veisiejuose, Lazdijų r.) – sportininkas, rankininkas. Tarptautinės klasės sporto meistras. Ilgametis Kauno „Granito“ ir Lietuvos rankinio rinktinės žaidėjas. Nuo 1990 m. gyvena ir žaidžia Prancūzijoje.

Endrijaitis Jonas (g. 1955 m. sausio 7 d. Smalininkuose, Jurbarko r.) – poetas, rašytojas. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Kregždutė“ direktorius, Vilniaus vaikų ir jaunimo klubų asociacijos prezidentas, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys.

Geda Sigitas Zigmas (g. 1943 m. vasario 4 d. Pateriuose, Lazdijų r. – 2008 m. gruodžio 12 d. Vilniuje. Palaidotas Antakalnio kapinėse.) – poetas, dramaturgas, kritikas, vertėjas, eseistas. Sigitas Geda – pirmasis Lazdijų rajono garbės pilietis. Šis titulas jam suteiktas 2001 m. gegužės 28 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 361.

Jekentaitė-Aleksandravičienė Julija (g. 1942 m. liepos 10 d. Veršiuose, Lazdijų r.) – rašytoja, Lietuvos rašytojų sąjungos narė.

Kaluškevičius Benjaminas (g. 1934 m. kovo 31 d. Būdvietyje, Lazdijų r.) – bibliotekininkas, spaudos darbuotojas, kraštotyrininkas, Lietuvos knygnešio draugijos valdybos narys.

Karatajus Vladas (g. 1925 m. liepos 28 d. Vilkaviškyje – 2014 m. balandžio 19 d. Vilniuje) – Lietuvos tapytojas.

Kavaliauskas Vilius (g. 1951 m. gegužės 27 d. Pabaiske) – žurnalistas, kolekcininkas, Ričardo Mikutavičiaus fondo pirmininko pavaduotojas.

Kauzonas Ferdinandas (g. 1943 m. kovo 11 d. Uciekoje, Varėnos r.) – žurnalistas, redaktorius, dienraščio „Respublika“ apžvalgininkas.

Kašelionis Bronius (g. 1942 m. sausio 16 d. Krikštonyse, Lazdijų r.) – literatas, spaudos darbuotojas, kraštotyrininkas.

Korsakas Vincas (g. 1928 m. birželio 20 d. Navikuose, Lazdijų r. – 2005 m.) – poetas, politinis kalinys, Lietuvos rašytojų sąjungos narys.

Kuckailis Juozas (g. 1937 m. kovo 3 d. Taikūnuose, Lazdijų r.– 2013 m. lapkričio 4 d. Vilniuje) – Lietuvos žurnalistas, redaktorius, kraštotyrininkas, Leipalingio kalendoriaus autorius.

Kudzys Antanas (g. 1925 m. gegužės 19 d. Seirijuose, Lazdijų r. – 2015 m. spalio 31 d. Vilniuje) – Lietuvos inžinierius-statybininkas, habilituotas mokslų daktaras, profesorius, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys. Antanui Kudziui Lazdijų rajono garbės piliečio vardas suteiktas 2007-12-19 Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.5TS-245.

Kulvietienė - Kazlauskaitė Regina (g. 1953 m. balandžio 15 d., Lazdijuose) – dr.,doc., VGTU Fundament. mokslų fakulteto Informacinių technologijų katedros docentė.

Marčiulionis Antanas (g. 1943 m. sausio 25d. Seirijuose, Lazdijų r.) - „Senukų“ įmonių asociacijos laikraščio „Verslumo dvasia“ redaktorius.

Mikalauskas Vytautas (g. 1921 m. kovo 2 d. Jaseniaukoje, Lazdijų r. – 2002 m. vasario 7 d. Vilniuje) – Lietuvos kino režisierius, kinotyrininkas.

Povilionienė Veronika (g. 1946 m. lapkričio 18 d. Kareivonyse, Lazdijų r.) – lietuvių liaudies folkloro dainininkė, pagarsėjusi tradicinėmis liaudies dainomis ir moderniomis liaudies dainų aranžuotėmis, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė, etnologė, folkloro ansamblio „Blezdinga“ vadovė, Lietuvos liaudies kultūros centro vyresnioji specialistė, Lazdijų rajono garbės pilietė. Veronikai Povilionienei Lazdijų rajono garbės piliečio vardas suteiktas 2008-05-21 Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.5TS-410.

Radžiukynas Danielius Vincas (g. 1933 m. sausio 20 d. Sangrūdoje, Lazdijų r.) – dr. (socialiniai m.), doc., mokslininkas.

Rudzikas Zenonas Rokus (g. 1940 m. rugpjūčio 16 d. Gulbiniškėje, Lazdijų r. – 2011 m. birželio 8 d. Vilniuje) – Lietuvos fizikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras, profesorius, akademikas, Lietuvos mokslų akademijos prezidentas (2003–2009).

Sadauskas Danielius (g. 1940 m. birželio 15d. Petroškuose, Lazdijų r. – 2015 m. rugpjūčio 16 d. Vilniuje) – Lietuvos nacionalinės filharmonijos solistas, labdaros fondo „Muzikinė auka“ vadovas, draugijos „Pilis“ narys, labdaros ir paramos fondo Vinco Kudirkos vardui įamžinti steigėjas. Danieliui Sadauskui Lazdijų rajono garbės piliečio vardas suteiktas 2013-10-31 Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.5TS-865.

Sadauskas Romas (g. 1938 m. lapkričio 21 d. Marijampolėje) – Lietuvos rašytojas, publicistas, žurnalistas, redaktorius, Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Romui Sadauskui Lazdijų rajono garbės piliečio vardas suteiktas 2013-10-31 Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.5TS-866.

Saladinskaitė – Jurgelionienė Elvyra (g. 1936 m. sausio 16 d. Maišymuose ,Lazdijų r.) – dailininkė, grafikė, Lietuvos dailininkų sąjungos ir Lietuvos žurnalistų sąjungos narė.

Sasnauskas Česlovas (g. 1867 m. liepos 19 d. Kapčiamiestyje, Lazdijų r. – 1916 m. sausio 18 d. Petrogradas, 1931 m. spalio 24 d. palaikai perkelti į Kauno kapines) – Lietuvos kompozitorius, vargonininkas, choro dirigentas, dainininkas.

Savukynas Bronys (g. 1930 m. sausio 5d. Čivonyse – 2008 m. balandžio 20 d. Vilniuje) – filologas, kalbininkas, vertėjas, redaktorius.

Savukynas Virginijus (g. 1974 m. kovo 29 d. Lazdijuose) – Lietuvos žurnalistas, kultūros antropologas, LTV laidos „Savaitė“, Lietuvos radijo laidos „Forumas“, LTV2 laidos „Tapatybės labirintai“ vedėjas, portalo www.lrt vyriausiasis redaktorius.

Sinkevičius Klemensas (g. 1929 m. gegužės 3 d. Marčiukonyse, Lazdijų r. – 2011 gruodžio 15 d. Vilniuje). Bibliotekininkystės katedros profesorius. Bibliotekininkystės katedros vedėjas. Prof., habil. dr. (socialiniai mokslai).

Sušinskas Aloyzas (g. 1933 m. gegužes 1d. Lazdijuose – m. 2005 m. balandžio 10 d. Trakų Vokėje) – agronomas, spaudos darbuotojas, kraštotyrininkas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys, Lietuvos tėviškės pažinimo fondo narys.

Sventickas Valentinas Eimutis (g. 1948 m. rugpjūčio 17 d. Delnicoje, Lazdijų r.) – Lietuvos literatūros kritikas, spaudos darbuotojas, Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūros prezidentas, Vilniaus miesto bendradarbiavimo narys, Vilniaus miesto kultūros tarybos narys, Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių tarybos, Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko fondo tarybos, Lietuvos rašytojų sąjungos ir jos valdybos narys. Valentinui Sventickui Lazdijų rajono garbės piliečio vardas suteiktas 2015-02-23 Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.5TS-1486.

Truska Liudas (g. 1937 m. balandžio 6 d. Petroškuose, Lazdijų r.) – Lietuvos istorikas, humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, VPU Lietuvos istorijos katedros profesorius.

Uzdila Juozas Vytautas (g. 1940 m. gruodžio 7 d., Šeštokuose, Lazdijų r.) – prof. habil. dr.(socialiniai m., edukologija), VPU socialinių mokslų fakulteto Filosofijos, Socialinės komunikacijos instituto Socialinės pedagogikos katedrų profesorius, Lazdijų rajono garbės pilietis, LKKA mokslinio žurnalo Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas“, VPU mokslinio žurnalo „Pedagogika“, „Socialinis ugdymas“, VGTU žurnalo „Santalka“ redakcinių kolegijų narys, VPU senato, Socialinių mokslų fakulteto Tarybos narys. Juozui Vytautui Uzdilai Lazdijų rajono garbės piliečio vardas suteiktas 2007-12-19 Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.5TS-244.

Vasiliauskas Valdas (g. 1951 m. gruodžio 10 d. Lazdijuose) – Lietuvos žurnalistas, redaktorius, leidėjas, politinis veikėjas, UAB „Lietuvos žinios“ generalinis direktorius ir vyriausias redaktorius, teatrologas, Lietuvos žurnalistų draugijos narys.

Valenta Alvydas (g. 1963 m. balandžio 9 d. Gegutėje, Lazdijų rajonas) – Lietuvos žurnalistas, poetas, esperantininkas.

Vilimaitė Bitė (g. 1943 m. vasario 16 d. Lazdijuose – 2014 m. spalio 11 d. Alytuje) – Lietuvių rašytoja, „Caritas“ narė, Lietuvos rašytojų sąjungos narė. Nacionalinės premijos laureatė.

Žitkauskas Juozas (g. 1973 m. kovo 16 d. Kapčiamiestyje, Lazdijų r.) – kraštotyrininkas, kultūros darbuotojas, VŠĮ Kultūros ir švietimo centro Vilniaus mokytojų namų projektų vadovas, Emilijos Pliaterytės atminimo draugijos pirmininkas. 2022 m. kovo 8 d. Juozas Žitkauskas tapo Lietuvos rašytojų sąjungos nariu.