Veiklos dokumentai

Pasirinkite savo kalbą

Naudojimosi Lazdijų rajono savivaldybės viešąja biblioteka taisyklės (atsisiųsti PDF>)

Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fondo apsaugos nuostatai (atsisiųsti PDF>)

Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos etikos kodeksas (atsisiųsti PDF>)

Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos psichologinio smurto, priekabiavimo bei mobingo darbe prevencijos tvarkos aprašas (atsisiųsti PDF>)

Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vidaus kontrolės politika (atsisiųsti PDF>)

Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbo organizavimo karantino metu tvarkos aprašas (atsisiųsti PDF>)

Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų darbo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (atsisiųsti PDF>)

Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo ekstremaliosios situacijos laikotarpiu tvarkos aprašas (atsisiųsti PDF>)

Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonių įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašas (atsisiųsti PDF>)

Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vidaus tvarkos taisyklės (atsisiųsti PDF>)

Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir jos padalinių darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2024 m. (atsisiųsti PDF>)

Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų motyvavimo priemonių taikymo tvarkos aprašas (atsisiųsti PDF>)

Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas (atsisiųsti PDF>)

Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų atrankos tvarkos aprašas. (atsisiųsti PDF>)  Darbuotojų atrankos tvarkos aprašo tvirtinimo pakeitimas (atsisiųsti PDF>)

Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas. (atsisiųsti PDF>)

Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos asmens duomenų tvarkymo taisyklės (atsisiųsti PDF>)

Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos integralioje bibliotekų informacijos sistemoje (LIBIS) ir LIBIS tinklo bibliotekų elektroninių paslaugų portale www.ibiblioteka.lt taisyklės (atsisiųsti PDF>)

Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos savanoriškos veiklos tvarkos aprašas (atsisiųsti PDF>)

Pastatų (Patalpų) apsaugos tvarkos aprašas (atsisiųsti PDF>)

Vaizdo stebėjimo įrangos naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas (atsisiųsti PDF>)

Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų saugos ir sveikatos politika (atsisiųsti PDF>)

Lazdijų rajono savivaldybės Incidentų tyrimo ir registravimo tvarkos aprašas (atsisiųsti PDF>)

Lazdijų rajono savivaldybės Darbuotojų neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tvarkos aprašas (atsisiųsti PDF>)

Paskutinis atnaujinimas: 2024-02-29